لطفا کمی صبر کنید

جست و جو برای یافتن زیر دریایی گمشده آرژانتینی

رکنا: عملیات جست‌ و‌جوی زیردریایی ناپدید شده آرژانتینی که ۴۴ خدمه داشت همچنان دراعماق دریا ادامه دارد.