لطفا کمی صبر کنید

تسلیم شدن زن تبهکار از ترس فیلم صحنه سرقت

رکنا: زن سارق که در برابر دوربین‌هـــــــــــــای مداربسته رستوران، مقداری پول و غذا سرقت کرده بود، وقتی پی برد پلیس…