لطفا کمی صبر کنید

لنج تجاری در آب های بوشهر غرق شد

رکنا: مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: به سبب بارش شدید باران و طوفان یک لنج تجاری در ۱۵ مایلی بندر بوشهر غرق شد.