لطفا کمی صبر کنید

پایان کیف قاپی های خونین مشهد

حوادث رکنا: کیف قاپ خشن که زنان را به طرز وحشتناکی مجروح می کرد، دستگیر شد.