لطفا کمی صبر کنید

گاو خشمگین گردشگر جوان را کشت

رکنا: جوان آرژانتینی که برای تفریح راهی هند شده بود با حمله گاو وحشی بشدت مجروح شد و پس ازانتقال به بیمارستان جان سپرد.