لطفا کمی صبر کنید

این مقام سیاسی راز شومی داشت + عکس

حوادث رکنا: جان کانیرز John Conyers شخصیت افسانه ای حزب دموکرات و با سابقه ترین عضو مجلس نمایندگان آمریکا به آزار و…