لطفا کمی صبر کنید

عروس 14ساله: از ریخت نحس شوهرم بیزار بودم که ..!

حوادث رکنا: مادرم می‌گوید چوب ناشکری‌هایمان را می‌خوریم. من بچه بودم که مادرم سر لج‌ و‌ لج‌‌‌بازی از پدرم طلاق گرفت.…