لطفا کمی صبر کنید

ورود به خانه از پنجره، مرگ مرد 40 ساله را رقم زد

مردی ۴۰ ساله که قصد ورود به خانه خود از طریق پنجره را داشت به پایین پرتاب شده و جان باخت.