لطفا کمی صبر کنید

اسیدپاشی در پایان دوستی با دختر هم دانشگاهی

نگار هم رشته‌ای من بود و حدود یک سال با او دوست بودم اما به این خاطر که در درس‌هایم عقب ماندم و به همه کارهایم لطمه وارد شده بود، تصمیم گرفتم ارتباطم با نگار را قطع کنم اما ...