لطفا کمی صبر کنید

فیلم ارتباط نامشروع با دختر جوان، دو پسر را از اعدام نجات داد!

فیلم ارتباط نامشروع با دختر جوان، دو پسر را از اعدام نجات داد! ماجرا این بود که دختر جوان چندی پیش به اداره آگاهی رفت و مدعی شد از سوی دو پسر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. سرنخ ها به دستگیری دو پسر انجامید، اما آنها با تکذیب ادعای دختر جوان، گفتند: این دختر با رضایت خود به باغ پدرم در دماوند آمد و کلی فیلم و عکس از اتفاق موجود است... با مشخص شدن ماجرا، هر دو متهم از زنای به عنف تبرئه شدند!