لطفا کمی صبر کنید

این 6 مرد نقابدار نقشه کثیفی داشتند/پلیس سمنان فاش کرد

حوادث رکنا: شش مرد صورت پوشیدهنقشه زشت خود را در سمنان عملی کردند.