لطفا کمی صبر کنید

عکس / پلنگ ایرانی هنگام شکار قوچ وحشی

رکنا:در منطقه شکار ممنوع کاوده فیروزکوه از پلنگ ایرانی و طعمه اصلی اش قوچ وحشی تصویربرداری شد.