لطفا کمی صبر کنید

دختر ۲۷ ساله تهرانی خود را در اتاق خواب دار زد!

دختر ۲۷ ساله در خانه شان خود را حلق آویز کرد.