لطفا کمی صبر کنید

جزئیات ۵ جنایت در آخرهفته پایتخت

در روزهای آخر هفته یک زن و ۴ مرد در ۵ حادثه مختلف به قتل رسیدند و پلیس و بازپرس‌های جنایی را راهی ماموریت‌های مختلف کردند.