لطفا کمی صبر کنید

ادامه تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو

با توجه به حریق ساختمان وزارت نیرو واقع در میدان ولیعصر که از روز گذشته شروع شده است، عملیات اطفا همچنان ادامه دارد.