لطفا کمی صبر کنید

من در پاتوق سیاه شوهر بی غیرتم به دوستانش سرویس می دادم تا اینکه ..!

رکنا: زن 28 ساله ای زندگی مشترک با شوهر معتادش را شرح داد.