لطفا کمی صبر کنید

پرهام شاگرد تازه وارد بود که مرا به سمت خانه مجردی کشاند و شب ها تا دیر وفت ..!

رکنا: پسر 24 ساله در حالی که از بدشانسی و بدبختی هایش می نالید و مدام تکرار می کرد بی گناهم! اشتباه کرده ام! گول حرف…