لطفا کمی صبر کنید

کلاهبرداری در پوشش مأمور اداره برق

اخراجی اداره برق کلاهبرداری می کرد.