لطفا کمی صبر کنید

مرگ تلخ کارگر شهرداری ایلام زیر چرخ خودروی زباله

فرهاد کارگر شهرداری در ایلام هنگام جمع‌آوری زباله به طرز دلخراشی زیر چرخ های خودروی حمل زباله له شد وجان باخت.