لطفا کمی صبر کنید

فرودگاه یاسوج رادار ندارد

مدیر ایمنی فرودگاه های ایران گفت : فرودگاه یاسوج رادار ندارد.