لطفا کمی صبر کنید

کارفرمای مظنون به قتل بازداشت شد

یک کارفرمای لبنانی که در کشور کویت متهم به قتل یک کارگر فیلیپنی است، بازداشت شد. بیش از ۲۰۰ هزار فیلیپنی در کویت کارگری می‌کنند و دولت این کشور به سبب تبعیض و خشونتی که نسبت به آنها روا داشته می‌شود، نگران وضعیت آنهاست.