لطفا کمی صبر کنید

قاتل روز 13بدر از قصاص گریخت + عکس

با شکسته شدن حکم قصاص پسر جوان که روز سیزده به در در خانه پدربزرگش پسر دایی اش را کشته بود وی بار دیگر از خود دفاع می کند.