لطفا کمی صبر کنید

دختر بارداری که در سرویس بهداشتی دست به انجام کار کثیفی زد و....

دختر بارداری که در سرویس بهداشتی دست به انجام کار کثیفی زد و.... | نوزاد تازه متولد شده که در چاه فاضلاب دستشویی عمومی رها شده بود به طورعجیبی زنده ماند.