لطفا کمی صبر کنید

خاله مطلقه ام با مردان غریبه ارتباط داشت او را کشتم / اعتراف جوان آبادانی به قتل خاله جوانش هنگام خواب

حوادث رکنا: پسر آبادانی وقتی متوجه رابطه پنهانی خاله مطلقه اش با مردان غریبه شد در اقدامی هولناک دست به قتل زد و جسد…