لطفا کمی صبر کنید

اخراج کارمندان شیطان صفت صلیب سرخ جهانی / 6 کودک در یک مورد آزار کثیف دیدند!

حوادث رکنا: سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد در سه سال گذشته دست‌کم ۲۱ کارمند خود را به دلیل سوءرفتار جنسی اخراج کرده اس…