لطفا کمی صبر کنید

عروس های داعش در راه اروپا

حوادث رکنا: آژانس مرزی اتحادیه اروپا هشدار داد، با شکست داعش در عراق و سوریه و کشته شدن تعداد زیادی از اعضای آن اکنون…