لطفا کمی صبر کنید

فرصت طلایی برای نجات یونس از قصاص

حوادث رکنا: مردی که بیش از ٩ سال حبس را تحمل کرده و با بخشی از کمک‌های اهدایی خیران باعث آزادی چند محکوم به قصاص شده…