لطفا کمی صبر کنید

انتقامجویی کثیف دختر دانشجو از استاد

رکنا: دختر دانشجو که برای انتقامجویی، به‌طور ناشناس یکی از استادانش را هدف توهین و تهدید قرار داده بود، با رصد…