لطفا کمی صبر کنید

زن دوم، شوهر 72 ساله تهرانی را پای چوبه دار برد

رکنا: نانوای 72 ساله که به اتهام قتل همسر دومش پای میز محاکمه ایستاده بود، با وجود اصرار بر بیگناهی، سرانجام به…