لطفا کمی صبر کنید

نقشه سیاه مرد مشهدی در نیمه شب شوم

حوادث رکنا: ساعت یکِ بامداد بود که آتش‌سوزی منزلی مسکونی در منطقه گلشهر گزارش شد. وقتی به محل رسیدیم، دیدیم که این…