لطفا کمی صبر کنید

شناسایی 15 دانشمند ایرانی برای ترور

حوادث رکنا: موساد ۱۵ دانشمند ایرانی را برای ترور شناسایی کرده بود.