لطفا کمی صبر کنید

برخورد پلیس با کلکسیونی از جرائم مختلف

پلیس در یک عملیات شبانه، 138 سارق را دستگیر و 30باند سرقت را منهدم کرد.