لطفا کمی صبر کنید

کشف اجساد 3 صیاد

با واژگونی قایق ماهیگیران بندر ترکمنی در دریای طوفانی خزر، 3 ماهیگیر جوان در میان امواج سهمگین گرفتار شدند و تنها یکی از آنان توسط صیادان محلی نجات یافت. پیکریک صیاد دیگرهم که چندی قبل دردریا ناپدید شده بود به تورصیادان افتاد.