لطفا کمی صبر کنید

مرد تحصیلکرده،همسرسابق و پسرش را کشت

مهندس جوان پس از کشتن همسر سابق و پسرخردسالش، با ارسال پیامکی برای دوستش، راز این جنایت هولناک را فاش کرد.