لطفا کمی صبر کنید

توطئه شیطانی 4 پسر جنایتکار برای دختر جوان/این دختر به قتل رسید

چهار پسر جوان وقتی نتوانستند دختر 35 ساله را به زور سوار خودرو کنند، او را با ضربات چاقو به قتل رساندند.