لطفا کمی صبر کنید

نقشه سازمان یافته 2 جاعل برای بانکی در سبزوار

رکنا: دو جاعل اسناد و مدارک که به بهانه توسعه دام پروری قصد داشتند از بانکی در سبزوار ۵ میلیارد ریال وام بگیرند دستگیر…