لطفا کمی صبر کنید

سرنوشت مرموز پیرمرد آلزایمری در طرقبه مشهد

رکنا: جست وجوی پیرمرد 60 ساله در منطقه ازغد شهرستان طرقبه و شاندیز برای دومین روز متوالی ادامه دارد.