لطفا کمی صبر کنید

افشای راز 400 لیتر مشروبات الکلی از در خانه مرد نظرآبادی

رکنا: دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد گفت که در بازرسی از یک منزل مسکونی در این شهرستان، 400 لیتر مشروبات الکلی ضبط شد.