لطفا کمی صبر کنید

دریاچه ارومیه از تشنگی درآمد

دریاچه ارومیه به دلیل بازگشایی بخش هایی از دریچه سد بالادست دریاچه و همچنین افزایش بارش ها در وضعیت خوبی است.