لطفا کمی صبر کنید

به جوانی‌ام رحم کنید!

پسر جوانی که متهم است دوستش را در پشت‌بام به قتل رسانده، اتهام قتل را قبول کرد و گفت به خاطر حرف‌هایی که پشت سرش گفته‌ شده ‌بود، دست به این جنایت زد.