لطفا کمی صبر کنید

نشت شدید «اسیدنیتریک» در کارخانه محصولات لبنی

یکی از مخازن ۱۱ هزارلیتری حاوی اسیدنیتریک از قسمت اتصالات دچار شکستگی شد که درپی آن مواد شیمیایی به شدت از محل آسیب‌دیدگی در سطح محوطه کارخانه محصولات لبنی نشت پیدا کرد.