لطفا کمی صبر کنید

10 ماه جدال با مرگ به خاطر شکنجه های ناپدری

ستایش دختربچه‌ای که قربانی کودک آزاری ناپدری‌اش شده بود، پس از 10 ماه درمان با مراقبت مددکاران بهزیستی کرمان و افراد خیرخواه به تشخیص پزشکان حال مساعدی پیدا کرده است. 10 ماه پیش، انتشار عکس‌ها و خبرهای مربوط به ستایش، کودک دو و نیم ساله که درسراسر بدنش اثرات خاموش کردن آتش سیگار دیده می‌شد و شکستگی استخوان نیز داشت، خانواده‌ها را در اندوهی عمیق فرو برد و موجی از نفرت نسبت به ناپدری شکنجه‌گر در جامعه برانگیخت.