لطفا کمی صبر کنید

نجات یافته ازمرگ دوباره قاتل شد

تبهکار «شیشه» ای که شش سال قبل همسرش را به قتل رسانده و پس ازتحمل چند سال زندان با رضایت اولیای دم آزاد شده بود، درجنایتی دیگر پسر جوانش را هم به قتل رساند.