لطفا کمی صبر کنید

یک مدیرکل دولتی در سمنان دستگیر شد

رکنا: یکی از مدیران کل دستگاه دولتی در سمنان به اتهام ارتشا بازداشت شد.