لطفا کمی صبر کنید

چاه خوابگاه دانشگاه باهنر یک دانشجو را بلعید

حوادث رکنا: دانشجوی شیراز به عمق چاه 45 متری در خوابگاه دانشگاه در کرمان سقوط کرد.