لطفا کمی صبر کنید

دستگیری کیف قاپ های خرمشهر در 2 عملیات غافلگیرانه

حوادث رکنا: رئیس پلیس خرمشهر از دستگیری 2 سارق حرفه ای و کشف 15 فقره کیف قاپی در این شهرستان خبر داد.