لطفا کمی صبر کنید

افشای بزرگترین سرقت تاریخ در بانک های بلژیک

حوادث رکنا: بیش از 10 میلیارد یورو از موجودی حساب معمر قذافی در یک بانک بلژیکی ناپدید شده است.