لطفا کمی صبر کنید

طوفان شدید 12 تبریزی را مسموم کرد!

حوادث رکنا: آمار مسمومان با مونوکسیدکربن پس از وقوع طوفان در تبریز به ۱۲ نفر رسید.