لطفا کمی صبر کنید

درگیری مستانه من و آرش بر سر دختری بود که برای ارتباط نزد من فرستاده بود! + عکس

حوادث رکنا: پسر جوان پس از قطع رابطه با دختر جوان بر سر این مسئله با دوستش درگیر شد و ناخواسته دست به قتل پدر دوستش زد.