لطفا کمی صبر کنید

برج ساز ربوده شده چگونه کشته شد؟

دو مرد جوان با طراحی سناریوی گروگانگیری، یک مرد برج‌سازرا ربودند تا دو میلیارد تومان از خانواده‌اش باج خواهی کنند اما نقشه آنها با فرار گروگان و مرگ او طور دیگری رقم خورد. دو متهم پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز، به اتهام قتل و گروگانگیری محاکمه شدند.